Podpora z Operačního programu Zaměstnanost

Společnost RESIDOMO s.r.o. získala na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost (dále jen „OPZ“) dotaci na realizaci projektu Podnikové vzdělávání zaměstnanců registrační číslo CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004559, která proběhne v období 1.7.2017 až 28.2.2019.

Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň zaměstnanců společnosti, a to v oblastech obecných IT kurzů, měkkých manažerských dovedností, technických a jiných odborných kurzů a účetních, ekonomických a právních školení.

Jednotlivé kurzy a jejich obsahy byly pečlivě sestavovány vedoucími pracovníky a to tak, aby co nejobjektivněji pokrývaly potřeby zaměstnanců v rámci jejich osobního rozvoje.

Během prvních šesti měsíců trvání projektu byli proškoleni zaměstnanci společnosti RESIDOMO, s.r.o. v oblasti měkkých manažerských dovedností a dále v kurzech zaměřených na právní problematiku.

Další kurzy i z jiných oblastí, např. technických či obecných IT kurzů budou realizovány dle plánu vzdělávání.

Díky pečlivému výběru témat a kvalitních lektorů jsou účastníci schopni získané znalosti a dovednosti plně využít ve své každodenní praxi.