Senior asistent

Komu je služba určena:

 • Seniorům a chronicky nemocným lidem, kteří nejsou schopni samostatně fungovat a potřebují dočasnou či trvalou pomoc
 • Seniorům, kteří ztratili svého partnera a sami o sebe nedokážou pečovat
 • Osamoceným lidem, jejichž pobyt v domácím prostředí je možný pouze za pomocí druhé osoby
 • Nemocným, vyžadujícím zdravotní výkony, které nemocný, případně jeho rodina sama nezvládá
 • Onkologicky nemocným, kteří již nezvládají sebepéči, ale chtějí zůstat ve svém domácím prostředí
 • Rodinným příslušníkům, kteří chtějí pečovat o svého blízkého, ale chybí jim potřebné informace nebo dovednosti

Co nabízí:

 • Pomoc se zvládáním péče po návratu do domácího prostředí
 • Odhalení problémových oblastí a zajištění potřebných služeb
 • Pomoc při výběru kompenzačních pomůcek a podpůrných metod
 • Operativní poradenství cestou osobních či telefonických konzultací s koordinátorkou projektu
 • Edukace a instruktáže v oblasti zdravotních či ošetřovatelských výkonů pro seniory či pečující osoby
 • Instalaci pomůcek pro seniory, které pomohou v každodenních činnostech, a možnou úpravu bytů pro naše seniory
 • Doporučení konkrétních společností dle oblastí a profesí k provádění drobných oprav v bytě.

 

 

Společnost Heimstaden připravila brožuru Bezstarostný podzim života.
Spoustu dalších užitečných informací naleznete také v tomto videu.

Informace o komunitním životě v regionu a jednotlivých centrech naleznete zde aktivsen.cz

Co má klient učinit, pokud chce tuto službu využít?
Zavolat na tel. číslo 800 111 050 (Po - Pá 7:00 – 18:00 hod.)
nebo nás kontaktovat emailem na adrese info@heimstaden.cz
a v neposlední řadě oslovit pracovníky našeho Klientského centra.

Zpět
maskot